Как TRANSPRESS се грижи за опазването на околната среда?

TRANSPRESS е иновативна логистична и транспортна компания, която следва принципите за активно и интелигентно опазване на околната среда.

 1. Максимално уплътняване и оптимално натоварване на автомобилите

  чрез регламентирани системни отпътувания и внедряване на товарни помещения с възможност за подреждане на стоките на два етажа

 2. Интелигентни софтуерни решения

  контрол на шофирането и детайлна информация за отделянето на вредни емисии. Водачите на превозните средства, които постигат оптимални параметри с разумно шофиране, получават бонус активности

 3. Без хартиена логистика,

  чрез клиентски модул (он-лайн подаване на заявки, проследяване и достъп до ПОД) и скенери за добавяне на информацията в оптичен архив

 4. Минимизиране на отделянето на вредни емисии,

  чрез непрекъснато подновяване на автопарка на компанията с най-нови превозни средства за изпълнение на всички видове транспортни услуги.

 5. Иновативни технологии

  и всекидневно измерваме на вредните емисии.

 6. Куриерски услуги

  Куриерските пратки се опаковат в биоразградими пликове, произведени от полиетилен, с включена добавка за ускорено разграждане „polydergalax“ от Epi Global.

Социална отговорност

Какъв принос има TRANSPRESS за обществото?

В TRANSPRESS поставяме акцент върху лоялността и ангажираността, взаимното доверие и уважението, постоянният стремеж към усъвършенстване, новаторство и грижа за хората и заобикалящата среда.

Всеки ден се развиваме и израстваме професионално, като се придържаме към ценности, които остават непреходни във времето.

Убедени сме, че пътят към корпоративната устойчивост, неминуемо преминава през загрижеността за проблемите, които обществото има, както и нашият принос за тяхното успешно разрешаване.