С цел непрекъснатото подобряване на обслужването на клиентите ни, бихме се радвали да споделите мнението си относно качеството на предлаганите от нас услуги. Наличието на комуникация и своевременна обратна връзка, както и вашите предложения са от изключително значение за нас.

1. Откъде научихте за нашето Дружество?

2. Кои наши услуги ползвате?

3. Как оценявате предлаганата от нас услуга?
Степен на удовлетвореност
Как бихте оценили: Отлична Положителна Задоволителна Незадоволителна Отрицателна
Офериране и договаряне
Професионална компетентност
Индивидуален подход към изискванията на клиента
Срокове на доставка
Комуникация
Съдействие при възникнали проблеми

4. Има ли допълнителна услуга, която бихте желали TRANSPRESS да Ви предложи?

5. Бихте ли препоръчали предлаганите от TRANSPRESS услуги?

6. Предложения за подобряване на дейността

7. Бихте ли ни възложили нова поръчка?