Международни палетни пратки ENTARGO от TRANSPRESS

Международни палетни пратки ENTARGO от TRANSPRESS

ENTARGO: Транспортни услуги

ENTARGO е услуга за за международен транспорт, която осигурява единна и прозрачна мрежа за доставка на вашите палетни и групажни пратки в цяла Европа, Северна Африка и част от Близкия Изток

ENTARGO: Транспортни услуги

ЕNTARGO мрежата на DACHSER обхваща 53 държави, като част от тях са Австрия, Германия, Франция, Италия, Испания, Македония, Румъния и Турция

 

Мрежата ENTARGO е създадена преди повече от 80 години, като постоянно се разширява и усъвършенства. Това повишава ефективността на бизнеса в Европа и ускорява движението на международните групажни пратки

 

ENTARGO МРЕЖА: Предимства

  • Пълно национално покритие на територията на всички страни членки на ENTARGO мрежата
  • Можете да определите между кои две точки на ENTARGO мрежата да бъде извършена доставката на Вашата пратка според вида и срока на избраната транспортна услуга
  • Висока надеждност на транспортната услуга във всяка страна от ENTARGO мрежата
  • Вашата пратка получава уникален баркод, чрез който можете да проследите всяка стъпка между изпращането и предаването й на клиента.

Международни групажни пратки

Три транспортни услуги, които покриват различни типове изисквания на клиентите, при доставка на групажни пратки с отлично качество

Targospeed

Транспортната услуга е подходяща за пратки, при които се изисква най-бързата доставка до получателя

Targospeed  предлага:
  • Точно определени транзитни времена
  • Срок на изпълнение - от 1 до 5 работни дни за цяла Европа

Targofix

Транспортната услуга е подходяща за пратки, при които не се изисква бърза доставка, но точното време на получаване или вземане на товара, е изключително важно, например при определен технологичен или ремонтен процес.

Targofix предлага:
  • Възможност за избор на конкретен ден и час за доставка

  • Възможност да оптимизирате производствените си ресурси и складови наличности, като ги съобразите с конкретните нужди

Targoflex

Транспортната услуга е подходяща за пратки, при които можете да си позволите гъвкавост в крайните срокове на доставка.

Targoflex предлага:
  • Оптимална цена при висока надеждност

  • Срок на изпълнение - плюс 2 работни дни от времето за доставка, посочено при Targospeed

Евро палет

Transpal S Transpal M Transpal L Transpal XL
Характеристики
Основа 60 x 80 см. 120 x 80 см. 120 x 80 см. 120 x 80 см.
Макс височина 130 см. 130 см. * 200 см. * 220 см.
Макс тегло До 300 кг. До 350 кг. и до 800 кг. До 800 кг. и до 1000 кг. над 1000 кг.
Индустриален пакет 100x120 Индустриален пакет 120x120
Характеристики
Основа 100 x 120 см. 120 x 120 см.
Макс. височина и макс. тегло До 130 см. и до 350 кг. До 130 см. и до 350 кг.
До 130 см. и до 750 кг. До 130 см. и до 750 кг.
До 220 см. и до 750 кг. До 220 см. и до 750 кг.
До 220 см. и над 1000 кг. До 220 см. и над 1000 кг.

Нестандартен палет

Палет с размери или тегло извън стандартните

Направи запитване