Тол такса 2022

Уважаеми клиенти,

Във връзка с влизането в сила от 1 юли 2022 г. на увеличението на размера и обхвата на ТОЛ таксите за товарни автомобили (одобрено от Министерски съвет с промените в Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа), се налага и неизбежна актуализация на нашата Такса гориво и пътни такси. Съгласно т. 39 от Общите условия от 1 юли 2022 г. тя се увеличава с 3,5% с което общият размер й размер се променя на 27%.

С разбиране към усложнената ситуация за всички, взехме решение през м. юли да се откажем от актуализация на инфлационната компонента в таксата, въпреки регистрираната от НСИ допълнителна инфлация. Така продължаваме да следваме последователната си политиката за актуализация на цените под средния тренд за пазара с грижа към нашите клиенти и партньори.

Припомняме също така, че през последните месеци като част от транспортния бранш в България вложихме всички възможни усилия за преговори с държавата за постигане на компромисно решение за увеличение на ТОЛ таксите и ограничаване на негативния ефект за нашите клиенти и крайните потребители.

Ако имате допълнителни въпроси, можете да се свържете със своя търговец или със специалистите Обслужване на клиенти в нашия кол център на *5015 и orders@transpress.bg

Благодарим Ви за разбирането!

Последни новини