Освобождаване на пратка от митница и митническо представителство

Освобождаване на пратка от митница и митническо представителство

TRANSPRESS е водеща логистична компания, на която може да разчитате, когато имате нужда от пряко митническо представителство, освобождаване на пратка от митница и международен транспорт с фиксиран срок на доставка

Предимства на митническото представителство от TRANSPRESS

 1. Сигурност

  В компанията има създаден специален отдел с близо 30 години опит в митническо агентство, освобождаване на пратки от митница и складиране. Този отдел работи чрез изградена криптирана връзка със сървъра на Агенция Митници

 2. Бързина

  Всички документи се подават по електронен път, което улеснява митническото обслужване и освобождаването на пратки

 3. Повече от 30 години опит

  Професионалистите в TRANSPRESS имат задълбочена експертиза в спецификите намитническата политика в държавите по света

Митнически режими

TRANSPRESS изпълнява пряко митническо представителство, с генерален обем на представителната власт.

Това е транспортна услуга, която дава право на компанията да извършва действия и процедури, свързани с предоставяне на митническо направление и поставяне на стоки под различни митнически режими, като:

 • Транзит
  с надзорно МУ МБ София-Изток BG5808
 • Внос
  в рамките до 90 дни
 • Износ
 • Митническо складиране за стоки под митнически контрол
  неограничен
 • Митническо складиране
 • Временен внос
 • Временен износ
 • Банкова гаранция
  за обезпечаване на митните сборове при транзит и реекспорт на стоки
 • Подаване на декларации за сигурност и безопасност
 • Митнически консултации
 • Обобщена декларация за въвеждане (ОДВ)
 • Интрастат деклариране
 • Обобщена декларация за напускане (ОДН)
 • Допълнителни услуги

Митнически лиценз

Компанията извършва пряко митническо представителство, по смисъла на чл. 5 от Митническия кодекс на Общността, Закона за митниците и Правилника за приложение на Закона за митниците и другите нормативни актове, свързани с тяхното прилагане.

ТРАНСПРЕС ООД е лицензиран ОИО с Разрешение BG AEOF 1020172020050 от Агенция Митници  - “Митнически опростявания / Сигурност и безопасност”.