Цена на дизеловото гориво за предходния месец

Таксата гориво се определя в началото на всеки ден на база на публикуваната от Лукойл цена на дребно на дизеловото гориво https://bg.fuelo.net/ през предходния ден. Актуалният размер на такса гориво е оповестен и достъпен във всеки един момент на електронната ни страница с адрес www.transpress.bg.

Дата лв/литър индекс %
29/05/2023 2.46 17
26/05/2023 2.46 17
25/05/2023 2.46 17
23/05/2023 2.46 17
22/05/2023 2.47 17
19/05/2023 2.48 17
18/05/2023 2.48 17
17/05/2023 2.48 17
16/05/2023 2.50 17
15/05/2023 2.51 18
12/05/2023 2.51 18
11/05/2023 2.51 18
10/05/2023 2.51 18
09/05/2023 2.59 18
05/05/2023 2.59 18
04/05/2023 2.59 18
03/05/2023 2.59 18
02/05/2023 2.60 18
28/04/2023 2.63 19
27/04/2023 2.63 19
26/04/2023 2.63 19
25/04/2023 2.68 19
24/04/2023 2.68 19
21/04/2023 2.68 19
20/04/2023 2.68 19
19/04/2023 2.68 19
18/04/2023 2.68 19
13/04/2023 2.69 19
12/04/2023 2.69 19
11/04/2023 2.71 20

  • 2 .46 лв/л Дневна цена на дизелово гориво към 29/05/2023

  • 17 .00 % Такса за 29/05/2023
  • предходния месец
  • Научи повече